Lost in translation?

Lost in translation?

Idag behövs allt oftare en engelsk version av text, och för den delen också ytterligare språkversioner, men det jag kan utföra är just engelska texter. Med åren har jag hittat en bra arbetsmodell för detta och upplevt hur processen med att skriva på engelska förbättrar min svenska, men jag ser också tråkiga exempel på när man inte lägger tillräckligt stor vikt på sina engelska texter. Som alltid handlar det om att visa omsorg, i detta fall omsorg för orden.

Skriva på svenska och engelska

Jag får ibland uppdrag då jag ska skriva texter i två versioner, en svensk och en engelsk. Jag tar också uppdrag då jag skriver texter helt på engelska, ofta om teknik, för företag som marknadsför sig business to business. Då tar jag hjälp av en man i USA, Malcolm Manness, för att försäkra mig om att texterna blir rätt rent faktamässigt och att de håller en fackmässig nivå.

Båda dessa typer av textuppdrag är lärorika rent språkligt. När jag jobbar tillsammans med Malcolm sporrar vi varandra att göra texterna bättre och bättre till dess vi båda är nöjda. Det är ett roligt arbetssätt. Jag får också ständig fortbildning i att formulera mig på engelska. Jag upphör aldrig att förvånas över magin i när jag tycker att jag formulerat något på pricken rätt varpå Malcolm svingar sitt trollspö över meningen och så blir den ännu lite elegantare. Jag älskar att se hur rätt ord kommer på rätt plats.

Samtidigt blir jag förstås bättre på att skriva på engelska och när vi jobbade med den sista texten för en månad sedan, skrev Malcolm ”but I don’t want to get you so good that you don’t need me anymore”. Men så bra tänker jag inte bli, för jag uppskattar och värderar det här textbollandet med honom.

Se språket från två håll

skriva,engelska,svenska,texter,lost,translation,vilse,översättning

Jag har reflekterat över hur detta med att skriva på engelska påverkar mitt sätt att skriva på svenska, eftersom det gör mig mer uppmärksam på meningsuppbyggnad och ordval. Om jag skriver en text på svenska som jag översätter till engelska, lägger jag märke till små oklarheter i den svenska texten, som jag mycket väl hade kunnat låta passera om jag bara skrivit på svenska. Men när jag speglar de svenska orden i de engelska blir små skavanker tydligare. Ofta kan det vara att vi vant oss vid att slarva lite på svenska med ett visst uttryck, så att knappt någon skulle reagera på felet. Men när jag ser felet i spegelbilden med de engelska orden, då vill jag ändra och förbättra. På det viset blir alltså den svenska texten bättre, därför att jag skriver en engelsk version av samma text.

I början när jag skulle skriva texter på både svenska och engelska, började jag med att skriva på svenska. Jag tänkte att det skulle vara lättare. Det kanske det är så länge man ännu tycker det är svårt att skriva på engelska, men när man har kommit över den tröskeln tror jag att fler vinner på att göra som jag gjort de senaste åren: jag börjar med att skriva den engelska versionen.

Vad är det för bra med det? Jo, då får jag ett bättre flyt i den engelska texten och eftersom svenska är mitt modersmål har jag lättare att ”ta ut svängarna” när jag översätter till svenska, än tvärtom. Vi pratar om små nyanser här, men som ändå märks.

Hitta rätt ord

skriva,engelska,svenska,texter,lost,translation,vilse,översättning

Jag har via en kund förstått att när de anlitat en svensk journalist som skrivit texter om deras företag på svenska, som sedan översatts till engelska så har de inte blivit bra. Det kan bero på att översättaren inte hade rätt ämneskompetens, men det kan också smyga sig in små konstiga fel som beror på att vi ibland kan ha helt olika sätt att uttrycka saker på olika språk. Om översättaren har lite bråttom eller inte fördjupar sig i vad texten handlar om, kan konstiga uttryck slinka igenom och blir felaktigt översatta.

En gång skulle jag använda delar av en redan publicerad artikel på engelska som underlag till en ny text. Då tog jag med ett uttryck från artikeln som var ungefär ”rhymes with our philosophy”. Jag reagerade inte på det, men Malcolm höjde på ögonbrynen, för man använder inte ordet ”rhymes/rimmar” på det viset på engelska, även om han förstod innebörden av uttrycket. Det är väl inte en allt för långsökt förklaring att översättaren hade svenska som modersmål, att någon i värsta fall har använt Google translate för att översätta det svenska ”rimmar med vår filosofi” till engelska, eller att översättaren inte hade fullt fokus på uppgiften.

Den här lilla händelsen gjorde mig ännu mer övertygad om att det är smart att skriva den engelska versionen före den svenska, om man har svenska som modersmål; då blir det lättare att undvika att sådana här uttryck som bara fungerar på svenska blir ordagrant översatta. Samt att jobba tillsammans med en person som har engelska som modersmål och allra helst har rätt branschkompetens.

Ett viktigt budskap är värt omsorg

Vad lär vi oss av detta?

  • Ska du skriva en text i två versioner, börja med det språk som inte är ditt modersmål för att undvika att språkspecifika uttryck blir ordagrant översatta.
  • Se till att ta hjälp av någon som är kompetent om du bryr dig om att dina texter ska blir riktigt bra.
  • Korrekturläs också översättningar!

Det finns självklart många bra och kompetenta översättare som verkligen sätter sig in i ämnet texten handlar om, men jag betvivlar att enklare översättningstjänster räcker hela vägen.

Dessutom, när jag skriver på svenska, mitt modersmål, händer det att jag missuppfattar något, gör fel på någon detalj, varför det alltid är viktigt att låta minst en person, gärna fler, korrekturläsa texter.

Det kan på liknande sätt uppstå fel när någon översätter – oavsett översättarens kompetens, antingen orsakat av att den som skrev på svenska skickade över den svenska texten med ett fel i, eller på grund av att översättaren gör fel alldeles på egen hand. Tro inte att allt blir rätt bara för att det är en kompetent översättare som anlitats. Därför borde alla som lämnar iväg texter för att bli översatta vara noga med att texterna blir korrekturlästa.

skriva,engelska,svenska,texter,lost,translation,vilse,översättning

För min del älskar jag metoden att jobba med en man som har amerikansk engelska som modersmål, samt teknisk kompetens. Det ger mig trygghet i att både språket och att tekniska fakta blir rätt. Och det är roligt!

Å andra sidan kan det ju bli ganska kul med Google Translate också… om det är kul man vill ha!

Dela med dina vänner