Design och innehåll

När ni har formulerat de strategiska planerna är det dags att konkretisera och omsätta dem i taktik, praktiskt handling. Nu behövs en plan för marknadsaktiviteter som bör utgå från de strategiska planer ni har. Vi behöver vara överens om vilka ni är, vart ni vill, vilka målgrupper vi ska rikta oss till och med vilka budskap. Allt går enklare, snabbare och får en tydlig riktning om strategin redan är klar.

Sen följer resten som ett pärlband: skapa en grafisk profil, skaffa en hemsida och kanske en professionell sida på Facebook, producera annonser och trycksaker.  Vi skriver texter och gör grafisk design. Allt i samma enhetliga stil. När vårt samarbete är etablerat kommer vi sedan att kunna agera snabbt när det behövs enstaka insatser som en annons eller en ny sida på hemsidan. Då behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt varje gång, utan kan följa det som vi har bestämt.

Vi kan dessutom hjälpa till att få ordning på informationen i digitala tjänster som TripAdvisor eller Apple Maps. Dessa tjänster är idag att betrakta som en slags annonsering som pågår på internet oavsett om du själv initierat det eller inte, därför behöver du kräva ditt ägandeskap till informationen om ditt företag, så att du kan ta kontroll över informationen.

Roine Andersson webbdesigner

Sälja hus som byggs på en okänd plats

I början av maj 2021 kontaktades vi av Peter Jakobsson som är en av tre som driver projektet med att bygga ett nytt husområde kallat Västös Strand. Området ligger nära oss i Kappelshamn, fast halvvägs till Hallshuk, precis vid havet. 

Arkitekt Jonas Lindvall har ritat husen som byggs på plats. Planen för området kittlar fantasin, men så här i början på sommaren 2021 fanns ännu inte så mycket att visa upp och platsen var okänd för de flesta. Alltså behövdes en berättelse om platsen och hur det är tänkt att bli, för att försäljningen skulle komma igång.

Vi har producerat en webbplats som berättar om husen, visionen och norra Gotland. Illustrationen gjordes av Susanne Flodin. Resultatet blev en hemsida som fungerar både som intresseväckare för potentiella kunder och säljstöd för mäklaren.

Strategin ledde vidare till aktiviteter

Jobben strömmade in

Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB är experter på byggnads­vård. Våren 2018 sjösatte vi ett antal marknadsaktiviteter som tydligt riktade sig till målgruppen fastighetsägare i Visby innerstad samt övriga hus på Gotland som kunde tänkas behöva hjälp. Det var en kombination med adresserad direktreklam och flyers som personalen på Byggnadshyttan passade på att dela ut till kringliggande hur när de var ute och jobbade, eller helt enkelt körde förbi och såg att deras hantverkskunnande kunde vara efterfrågat. Vi gjorde också en ny hemsida samtidigt som de började använda sin sida på Facebook mer aktivt. Ganska enkla insatser som snabbt gav gensvar i form av fler uppdrag.

Hösten 2020 påbörjade vi en längre annonskampanj som till att börja med främst handlade om kalk och putsjobb. Den kombinerades också med en längre artikel om deras kalkbränning som publicerades i Forum Gotland. Också i detta fall gav det snabbt gensvar med många förfrågningar om uppdrag.

Den charmiga restaurangen knoppar av sig

Crêperie & logi är ett mysigt crêperie i Visby innerstad som startade 2006. De håller en familjär och professionell ton när de serverar franska galetter och crêpes enligt recept med gotländsk touch i mysiga lokaler. I anslutning till restaurangen finns alltid hotellrum att boka. 

Efter några år växte behovet av att få en mer samordnad grafisk profil och ta ett helhetsgrepp på hemsida, meny och annonser. I samband med detta startade de ännu en restaurang i Åre och något år senare även i Stockholm.

Vi justerade den befintliga logotypen lite och tog fram en grafisk profil. Vi skrev texter till hemsida, informationsmaterial och redigerade menyerna. Vi fick också göra illustrationer till deras målarbok – som delas ut till yngre gäster.

Hemsidan växte för varje ställe som lades till. Sociala medier fick allt större betydelse, så vi behövde också hjälpa till att styra upp hur de skulle jobba med konton på Instagram och Facebook, plus att vi gjorde en inventering av alla de digitala tjänster på internet där deras restauranger finns med – de behövde helt enkel få bättre översikt på vilka som var administratörer till vad.

Nu har vi lämnat över så att de själva kan utforma annonser och uppdatera hemsidan. Det känns roligt att se hur vårt arbete lever vidare!

Våra tjänster inom design och innehåll

Ditt företags eller din produkts grafiska profil kommer att fungera både som visuell igenkänning och bidra till att skapa känslan av vad ditt företag är och står för. Den består av en logotyp, typsnitt, färgsättning, bildval och ibland dekorelement.

Genom att lägga ner omsorg på detta kommer det också att lysa igenom att du bryr dig om ”hur ditt företag ser ut”, vilket i sin tur indikerar att du värdesätter ditt företag och de produkter du säljer. Det går inte att ”icke-välja” ett visuellt uttryck. Så snart du visar en liten affisch, en Facebooksida eller vad som helst som kommunicerar ditt företag, kommer detta att ha någon slags utseende. 

Att lägga tid på att ta fram en grafisk profil innebär att man bestämmer sig för hur man vill att den visuella kommunikationen ska se ut och sedan använda sig av den grafiska profilen i all kommunikation. Då tar du kontroll och har större möjlighet att nå fram i mediabruset, eftersom målgruppen får en chans att lära sig ”hur ditt företag ser ut”. När den grafiska profilen är fastställd går det snabbt och enkelt att göra annonser, trycksaker och annat grafiskt material. 

När du har löst grunden med marknadsplan och grafisk profil behövs det också marknadsaktiviteter för att marknadsföra ditt företag och dina produkter.

Dina marknadsaktiviteter kan innehålla exempelvis annonser, trycksaker,  hemsida, sociala medier och pressmeddelanden, men också personliga möten och ännu fler aktiviteter. Det går att göra en lång lista på vad som är möjligt, frågan är vad som är resursekonomiskt för ditt företag att satsa på? Hur når ni med en rimlig kostnad flest personer i de målgrupper ni vill nå? Planen anger vilken typ av aktiviteter, i vilka kanaler och när, i ett urval som gjorts för att du kostnadseffektivt ska nå just din målgrupp.

Budskapen planeras för att möta din målgrupp på någon av nivåerna uppmärksamhet, intresse, köplust eller handling (AIDA– Attention Interest Desire Action).

Att ge form åt ett budskap innebär att förstärka och förtydliga. Att med färg och form och kunskap och tradition utforma texter och bilder så att målgruppen tar det till sig är hela grejen.

För varje uppdrag måste det alltid finnas en grafisk profil, dvs riktlinjer för all grafisk design. Det handlar om att hålla ihop företagets kommunikation och förstås att bli igenkänd. Utan en grafisk profil blir det svårt att synas. Har du ingen så börjar vi där.

När profilen är klar gör vi skisser, där idéer ska visualiseras. Mycket kreativt idéarbete i början. Att sätta sig in i hur mottagaren (din kund) ska reagera, att försöka överraska men ändå vara tydlig. Behövs proffsbilder anlitar vi en fotograf.

När grunden är lagd går den grafisk produktionen enkelt och snabbt. För återkommande kunder går nu annonser, affischer, kampanjwebb etc att ta fram på kort tid. 

Vi sköter alla kontakter med tryckeri, webbhotell, fotograf etc. Vi har ett mycket väl uppbyggt nätverk av resurser.

Till kommunikation behövs det ord. Olika typer av texter har olika rytm, ordval och känsla. Texter till en hemsida eller trycksak behöver hänga ihop var för sig, men också tillsammans.  Det behövs också säljande rubriker och slagkraftiga benämningar. Allt det här har Åsa mångårig erfarenhet av.

När Åsa skriver texter behöver hon samla in underlag, kanske göra research eller intervjua för din räkning. Ibland kan det handla om att redigera mer färdiga textunderlag. Texten bollas med dig som kund tills vi är överens om att den fyller sitt syfte.

Vår utgångspunkt är alltid kommunikation och att det ska vara enkelt för besökaren att hitta rätt på din webbplats. Vårt mål är också att det ska vara enkelt, inbjudande och roligt att sköta sin hemsida för den som är administratör eller redaktör.

Vi levererar gärna en komplett hemsida med alla texter och bilder på plats i en första version. Men du kan även få en variant där du själv lägger in all information.

Vi lämnar aldrig dig i sticket med tekniken. För alla våra uppdrag ingår support och utbildning i att sköta den egna hemsidan. Vi håller också ett öga på tekniken och uppdaterar din hemsida kontinuerligt. Hur mycket är olika för varje projekt.

Vi gör alla våra webbplatser i WordPress. Vill du ha ett gotländskt webbhotell ordnar vi det och då ingår backup. Behövs speciallösningar har vi etablerade programmerare i vårt nätverk av resurser.

Väldigt ofta vill våra kunder kombinera sin hemsida med Facebook. Vi brukar säga att en hemsida ger en bra kontroll över struktur och innehåll samtidigt som det är enkelt för besökaren att hitta rätt information, medan Facebook ger aktualitet och förmedlar en känsla av här och nu. Facebook ger också möjlighet till att interagera med kunder och blir för många dessutom en kundtjänst-funktion. Det är bra att låta dessa två kanaler samspela och ofta svårt att bara jobba med en av kanalerna.

I flera fall är man redan van vid Facebook och klarar att starta en sida själv, om inte kan vi hjälpa till. I samband med att vi gör en grafisk profil gör vi gärna också profilbild och omslagsbild till Facebook. Är du väldigt ny och osäker på hur Facebook fungerar kan vi lära dig och stötta dig under en tid. 

Det finns dock flera sociala medier att arbeta med förutom Facebook; Instagram, YouTube och Linkedin är nog de vanligaste. Vilka man väljer beror på var man har störst chans att interagera med sin målgrupp. 

Vi kan hjälpa dig att planera en kampanj i sociala medier.

En typ av informations- och marknadskanaler som är lätt att glömma bort är alla de gratis tjänster som finns på internet, förutom sociala medier: TripAdvisor, Yelp, Apple Maps och Google My Business är de vanligaste vi jobbar med. 

Det kan vara informationen i dessa kanaler som avgör kundens köpbeslut, så det är av stor vikt att information om till exempel öppettider och geografisk plats verkligen är korrekt! 

Ganska ofta kan det vara en ”hjälpsam gäst” som lagt in information om ett företag eller så har någon av karttjänsterna hittat information om ditt företags adress i ett register som visar adressen till din revisor… Eller så har någon på ditt företag skaffat ett konto i dessa tjänster men du är osäker på vem och personen själv har glömt bort vilken e-post som användes.

För att hjälpa våra kunder har vi därför tagit fram en modell för att ta kontroll över informationen i dessa kanaler. En slags digital inventering. Det kan handla om att undersöka vem som har vilka inloggningar och säkerställa att rätt personer har inloggningar och rätt befogenheter, men också om att gå in och kräva ägandeskap till information om sitt företag, när information genererats per automatik.

Några av våra uppdragsgivare