Kvalificerade texter

Det gäller att hitta rätt ord när man har något att berätta eller förklara. Åsa är bra på att göra intervjuer och lyssna när någon berättar om sitt jobb, sin produkt, sin uppfinning, sitt projekt, sitt liv, ja vad som helst! Hon är konstant nyfiken och sätter sig snabbt in i de flesta ämnen.

Genom åren har hon täckt in ämnen som exempelvis turism, upplevelser, migrän, gynekologi, oftalmologi, kommunekonomi, detaljplaner, översiktsplaner, styrreglage, gamla tåg, hemtjänst, personlig assistans, sociala medier och en väldig massa Leader-projekt. Plus en hel del till. Det blir en lång lista om hon ska ta med allt hon har satt ord på efter snart 30 år som skribent eller copywriter. Uppdragen har inneburit många intervjuer och mycket research. 

Behöver texterna skrivas på engelska löser hon det också genom ett beprövat samarbete med Malcolm Manness i USA. Tillsammans skriver de oftast texter om avancerad teknik för en internationell företagsmarknad, men kan förstås också skriva om annat – han är liksom Åsa intresserad av mycket.

Du får välskrivna texter med rätt tonalitet och känsla. Det krångliga blir lättbegripligt. Fantastiska upplevelser, underbara produkter och spännande projekt beskrivs med lockande och intressanta texter. Personerna som uttalar sig får fram det de vill ha sagt. Kort sagt: ditt budskap får en språklig dräkt du kan vara stolt över!

Åsa Stenström, skribent

When joysticks are your passion

Caldaro

Caldaro är ett företag med säte på Kungsholmen, Stockholm. De levererar joysticks och pedaler av premiumkvalitet över hela världen, till företag som bygger utrustning och maskiner i allt från medicinsk industri till skogs- och gruvindustri. Sedan 2016 skriver Åsa återkommande artiklar om deras produkter och utvecklingsarbetet bakom. Intervjuer görs oftast på svenska, men de slutliga texterna ska vara på engelska och det ställs höga krav på att det tekniska fackspråket blir rätt. 

För att kunna leverera dessa artiklar samarbetar Åsa med en amerikansk författare med teknikbakgrund, Malcolm Manness. De har tillsammans skapat en arbetsmodell som ger otroligt bra resultat. I och med att det är komplicerade fakta som måste bli rätt, blir också de personer som intervjuats mer involverade i den slutliga texten än vad som är vanligt vid andra artikeluppdrag.

Det blir ett givande och tagande där vi alla bidrar med olika kompetenser tills vi är nöjda med slutresultatet. Ett mycket kreativt och roligt sätt att arbeta!

När Pigge får en idé

Werkelinbolagen

Pigge Werkelin är en idégenerator som vi jobbade mycket med för tio år sedan, men idag fortsätter vi att då och då producera tidningen Framtidens Affärer med honom. Det är en metod som går ut på att Åsa i tanken besöker framtiden på en viss plats och intervjuar folk om en viss satsning, så att vi sen kan skriva artiklar som beskriver hur det blev.

De här uppdragen kräver en slags visionär fantasi och lite av skådespelartalang då Åsa måste sätta sig in hur personerna i framtiden tänker. Resultatet blir en tidning med artiklar som känns som att de är skrivna av en journalist som verkligen har varit där, i framtiden, 2050 eller vilket år Åsa nu gjorde en mental resa till.

Att förklara det krångliga

Region Gotland

Region Gotland jobbar kontinuerligt med att digitalisera delar av sin verksamhet. För kommunikatörernas del handlar det om att bland annat börja använda en ny typ av bildbank som har funktioner för GDPR samt att de bytte system för intranät.

Eftersom Åsa jobbat en del som konsult för Region Gotland (via Outhouse Graviz & Kusinerna) fick hon först i uppdrag att skriva en manual med riktlinjer för bildbanken och därefter för intranätet. Leverantörerna för dessa system har förstås egna manualer, men i en stor offentlig organisation som Region Gotland finns det dels många riktlinjer och regler som måste följas, samtidigt som man behöver hitta gemensamma arbetssätt och rutiner för att lösa vissa saker.

Att skriva manualer om dessa två system handlar därför om att dels lära sig att förstå systemen, dels säkerställa att regler och riktlinjer följs och slutligen att aktivt bidra till att utforma och förenkla arbetssätt. Ofta är det just när något ska uttryckas i ord som det blir uppenbart att en rutin inte kommer att fungera, är ologisk och därför måste göras om. Det kan handla om att ändra arbetssättet, men ibland också om att ge feedback till leverantören av respektive system så att de förändrar och förbättrar sina system.

Några av våra uppdragsgivare