Skriva bättre texter?

Sju tips för att skriva bättre texter

I mitt jobb som copywriter tar jag emot en hel del manus, textunderlag och äldre texter som ska omarbetas och ser hur andra skriver, plus att jag själv skrivit oräkneliga texter under mina snart 30 år som textmakare. Jag har här samlat mina bästa tips för att skapa bra texter:

  1. Bara skriv!
  2. Skapa en bra ordning
  3. Undvik att börja med historieskrivande
  4. Dela upp i stycken
  5. Använd mellanrubriker
  6. Rensa bort onödiga ord
  7. Läs din text högt för dig själv
Bara skriv!

Do it!

En del får skrivkramp när de ska skriva. Väger varje ord på guldvåg så att knappt något blir skrivet. Jag tänker från andra hållet när jag börjar med en text; jag skriver allt jag kommer på och struntar i kvaliteten på det första jag slänger ur mig. Ofta är mitt första utkast längre än den slutliga texten, men det utkastet gör att jag förstår vad jag vill ha med i texten och jag kommer igång.

Skapa en bra ordning

Skapa ordning!

Särskilt om du ska skriva om något komplicerat är det lätt att villa bort sig och skapa en röra där det står om samma sak på flera ställen. Gå igenom texten, tänk efter i vilka steg informationen ska komma och börja sedan flytta på textstycken för att få en logisk och intressant ordning.

Undvik att börja med historieskrivande

Släpp den gamla historien

När man ska berätta om något går man ofta igenom historien för att få en bild av vad man ska berätta. Därför är det lätt hänt att den text man skriver börjar just med denna bakåtblickande historia. Någon gång kan det förstås vara rätt att göra så, men ganska ofta är det bättre att inleda med nutid och kanske rent av framtid, för att sen därefter förankra detta i en bakgrundshistoria. Det gör att texten känns fräschare och får mer energi.

Dela upp i stycken

Det är krävande att ta sig igenom långa, kompakta stycken med text. Hjälp läsarens ögon genom att dela upp texten i kortare stycken.

Använd mellanrubriker

Genom att använda mellanrubriker hjälper du läsaren att få en överblick och att greppa sammanhanget, samtidigt som det blir lättare att hitta i texten. Därmed ökar du chansen att läsaren tar till sig och förstår din text.

Rensa bort onödiga ord

Håll det enkelt!

En del verkar tro att en skicklig skribent skriver en massa ”härliga, sköna, fantastiska ord” för att beskriva något, men väldigt ofta blir det bara en överpyntad text. Tänk istället att det handlar om att hitta ett fåtal ord som är noggrant utvalda.

Läs din text högt för dig själv

Läs texten högt!

Även om du ska ta hjälp av någon som korrekturläser din text är det en god idé att först läsa den högt för dig själv. Det är då som du kommer att hitta ställen där du stakar dig en smula, meningar som hakar upp sig eller andra fel som dina ögon annars inte sett. De här ställena där du fastnar har troligen fel meningsuppbyggnad eller så har du skrivit för långa meningar.

Dela med dina vänner