Kommunikation som
verktyg för att skapa nytta

Kommunikation som verktyg för att skapa nytta

En enklare byrå

I priset ingår inga möten på hippa kontor, inga kostsamma bjudfester och inga svåruttalade titlar. Istället får du ta del av vår långa erfarenhet av att använda kommunikation som verktyg för att skapa nytta.

Tillsammans levererar vi hela kedjan från analys och strategi till produktion, eller bistår med vår expertis i mer avgränsade uppdrag alternativt som en del av en större arbetsgrupp. På så sätt slipper du betala extra för en massa saker som du inte har nytta av och kan lita på att slutresultatet ger dig resultat. Byrå, partner, konsulter eller duo. Kalla oss vad du vill.

Roine Andersson & Åsa Stenström

Stärk ditt företag med strategi och kunskap

Låt oss hålla i en workshop! Vi utgår från de kunskaper om företaget som ni på företaget har, ställer frågor, hjälper er att se tydligare och sammanfattar. Du får ett resultat som gör det enklare för dig att fatta beslut framåt.

Berätta och sälj med design och innehåll

Be oss göra en plan för dina marknadsaktiviteter! Vi hjälper dig att sätta ihop en bra mix, med en enhetlig design  och producerar din reklam och information så att du når ut med ditt budskap på ett kostnadseffektivt sätt.

Roines specialitet

Design för webb

Berätta för Roine vad du vill ha ut av din hemsida så omvandlar han dina önskemål till användar­vänlig digital teknik. Han har ett helhetstänk som går hela vägen från din idé, till teknisk lösning och kommunikation med din målgrupp.
Åsas specialitet

Kvalificerade texter

När du behöver hjälp att berätta med ord: be Åsa att skriva dina texter! Hon intervjuar, gör research, sätter sig in i ämne och situation samt skriver så att din målgrupp blir inspi­rerade, upplysta eller helt enkelt förstår. Svenska eller engelska.

Våra senaste spaningar

Några av våra uppdragsgivare