Strategi och kunskap

Har du nyss startat ditt företag, vill du göra en omstart av ditt företag eller har du hållit på ett tag med din verksamhet men aldrig hunnit med att på allvar ta tag i att formulera din strategi eller någon annan fråga som är viktig för att företag? Då kan vi hjälpa dig.

Det kan verka självklart vad man sysslar med i sitt företag, men så snart man börjar klä tankar och idéer i ord blir det tydligt att sådant man tycker är självklart, kanske går att tolka på väldigt många olika sätt? Detta blir mer uppenbart ju fler ni är. Ni behöver helt enkelt komma överens om en gemensam grund. När ni anlitar en extern konsult behöver den personen också förstå er gemen­samma grund. Först då kan ni gemensamt rikta in era krafter på att nå era mål.

Ibland kör man fast. Kanske har förutsättningarna för företagandet ändrats? Då kan vi hjälpa till med olika workshops som kan handla om varumärkesarbete eller marknads­planering, eller någon helt valfri fråga som du och ditt företag skulle behöva diskutera kreativt och konstruktivt. Ibland behöver man jobba mer med sitt personliga perspektiv och då kan vi istället agera som coach.

För oss är det viktiga att utgå från dig och ditt företag. Även om vi har vissa mallar som grund för vårt arbete, anpassar vi arbetet efter dina och företagets förutsättningar. Vi använder oss inte av några dussinmetoder utan försöker hitta arbetssätt som passar efter situation.

Åsa med Macbook

Vi var med redan i startgroparna

Primula Hemtjänst & Städservice

Ett företag som vi hade förmånen att hjälpa i ett mycket tidigt skede är Primula Hemtjänst & Städservice. Här hjälpte vi till att hitta på namnet, vi ville att det skulle ge känslan av ett gott utfört jobb där man som pricken över i avslutar med att ställa en fin blomma på bordet. Blomman fungerade också bra rent grafiskt. Primulas bilar med den gula blomman blev snabbt ett välbekant inslag på de gotländska vägarna och hon fick redan efter en kort tid samtal när kunden ville kontrollera att de kommit till ”företaget med den fina gula blomman”. 

VD Anette Andersson jobbar mycket med Facebook för att berätta om vad de gör på Primula, söka personal och göra reklam. Vi har gjort ett antal annonser som de kan lägga ut då och då och hjälper till om det uppstår problem med publiceringar. I övrigt sköter de sig själva och lägger upp bilder från verksamheten.

Omstartade verksamheten

Byggnadshyttan Kalk & Bygg

Några som behövde göra nystart på sin verksamhet var Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB. De valde att under hösten 2017 göra en djupdykning i frågeställningar om affärsidé, produkter, målgrupper, varumärke och lite till, under en serie workshops med oss. På det viset fick de också själva fundera och definiera vilka de är, vad de står för och vart de vill.

I ett sådant arbete är vår roll att ställa frågor, lyssna in och locka fram svar som gruppen kanske innan visste att de hade. Om den slutliga marknads­planen ska kännas värdefull, behöver den redan från start vara förankrad i de som känner företaget inifrån och ut. Resultatet blir alltså inte ”något smart som en konsult tänkt ut” utan något som vi tillsammans kommit fram till.

Tid att tänka

Tjauls gård & MCraft

Vi har arbetat med Berra Marcusson och hans MCraft sedan 2004. Sedan 2011 äger Berra och Ulrika Pettersson Tjauls gård. Efter att ha ägnat flera år åt att rusta, renovera och bygga om på gården behövde de samla ihop sig och börja jobba efter en tydligare plan.

Vi hjälpte dem att göra en mini-varumärkesanalys. Eftersom vi känner till dem så väl bedömde vi att det skulle gå att snabba på förloppet. Med den analysen i botten kunde vi sedan göra en plan för aktiviteter i sociala medier och övriga kanaler, inklusive rekommendera samarbeten med andra företag. En viktig del av arbetet var att Berra och Ulrika tog sig tid att diskutera vad de vill med sin verksamhet.

Det resulterade i att de fick en konkret plan att följa och en tydlig riktning.

Våra tjänster inom strategi

Ditt företags varumärke är den bild andra får upp när de tänker på ditt företag. Det är inte samma sak som din logotype, utan omfattar den totala uppfattningen och upplevelsen. Vilket var kundens första intryck? Hur blev kunden bemött? Vilken kvalitet levererade ni?

När man genomför en varumärkes­process handlar det om att dels fastställa hur varumärket är idag och sen bestämma hur man vill att det ska vara i framtiden, så att man får en riktning på det varumärkesarbete man sen gör. Tycker kunderna att ni är för komplicerade? Dras ni med ett felaktigt rykte? Har omvärlden inte förstått att ni också erbjuder…? En del vill man motverka, en del vill man lyfta upp och göra synligt. Detta gör man genom att bland annat välja budskap, tonalitet och bilduttryck.

Ett sådant här arbete genomför vi i en serie med workshops då det är viktigt att ägare, VD, ledningsgrupp och kanske fler i personalen medverkar. Vi skräddarsyr upplägget efter era önskemål. Vanligt är att man vill kombinera med att ta fram en marknadsplan. 

Vi sammanfattar och skickar ut efter varje möte, ibland tillsammans med frågeställningar gruppen behöver fundera på till nästa möte. När vi är klara får ni ett dokument som sammanfattar.

Du behöver ett namn på ditt företag och kanske på dina produkter. Ett namn som fungerar också som domän till din kommande hemsida och som förstås inte redan är upptaget. Anlitar du oss till detta kan vi hålla i en workshop tillsammans med dig och andra som du vill ska medverka, för att kreativt bolla olika idéer. 

Om du vill att vi dessutom ska göra en del research för att kanske kolla upp vad andra liknande företag heter eller om och hur ett påtänkt namn redan används av en annan verksamhet och liknande, så kan vi lägga på timmar för detta.

När du startar ett företag har du kanske fått krav på dig att visa upp en affärsplan för exempelvis banken. En affärsplan handlar om hur ditt företag ska tjäna pengar och marknadsplanen handlar om hur du ska marknadsföra ditt företag.

Marknadsplanen kan innehålla delar från både affärsplan och varumärkesplan, men klargör också  vilka budskap och delbudskap man ska jobba med gentemot en eller flera målgrupper, definierar målgrupperna, går igenom vilka kanaler man når målgruppen med och vilken typ av marknadsaktiviteter man lämpligen kan använda sig av.

Ett sådant här arbete genomför vi i en serie med workshops då det är viktigt att ägare, VD, ledningsgrupp och kanske fler i personalen medverkar. Vi skräddarsyr upplägget efter era önskemål. Vanligt är att man vill kombinera med att ta fram en varumärkesprocess. 

Som minimum behöver vi troligen ses fyra halvdagar. Vi sammanfattar och skickar ut efter varje möte, ibland tillsammans med frågeställningar gruppen behöver fundera på till nästa möte. När vi är klara får ni ett dokument som sammanfattar.

Du vill något mer med ditt företag. Bli bättre på sociala medier. Hitta sätt att jobba mer digitalt. Använda en iPad kreativt. Utveckla nya produktidéer. Komma på ett nytt namn. Göra din verksamhet mer klimatvänlig. Öva på att uttrycka dig. Föreslå ett ämne och vi hjälper dig och din arbetsgrupp att arbeta med frågeställningen kreativt enligt ett upplägg som vi skräddarsyr för just er.

Vi behöver inte vara experter på det som ni vill diskutera, vårt jobb är att få er att använda era kunskaper och erfarenheter på nya sätt. Men vi behöver veta vilken frågeställning vi ska jobba med och vilket resultat ni vill ha ut.

Vi har med åren skaffat oss en bred uppsättning med metoder som vi kan använda. Vi sätter ihop en workshop enligt era önskemål. 

Några av våra uppdragsgivare