Inhouse på distans

Som en del i Caldaros kommunikationsteam

Caldaro är ett företag som designar högklassiga joysticks, pedaler, sensorer och marina reglage till företag som tillverkar industrimaskiner över hela världen.

Kontakten började med att Åsa skrev artiklar på engelska för företaget Caldaro 2016 och det ledde vidare till att vi från 2021 fick ett fördjupat åtagande.

Strategi

Vi startade direkt en rutin med att skriva en plan för marknadskommunikation som varje år uppdateras och så renodlade vi deras grafiska profil med utgångspunkt i det som delvis användes, men som behövde snyggas upp.

Redaktionellt

Vi har ansvar för att producera och leverera artiklar (och annonser)till branschtidningen IVT International, samt att producera deras kundtidning Gazetten. Mer om Kvalificerade texter ››

Webb

Under våren 2022 lanserade vi den nya hemsidan som vi gjort åt dem och vi fortsätter att jobba med att förbättra och komplettera den. Vi har precis satt igång ett arbete med att göra dem mer aktiva på Linkedin. Mer om Caldaros webb ››

Expo

När de åker iväg på mässor gör vi deras mässmaterial och vi sätter också ihop deras produktinformation.

Hållbarhet

En sak till som gör det inspirerande att jobba med Caldaro är deras satsning på hållbarhet. Vi gör deras hållbarhetsrapport och försöker tänka ur hållbarhetsperspektivet i allt vi producerar.

Bygger på förtroende

Det här är ett uppdrag som pågår hela tiden och som bygger på förtroende och bra personkemi. Vi har fria händer att jobba med det som vi tycker behöver göras, fast förstås tar vi ansvar och om det är något större och tidskrävande som vi vill ta tag i, så tar vi upp det med VD Claudio Talamo. Det är väldigt kul att kunna ta egna initiativ och att jobba med kontinuitet.

Nu har vi lärt oss massor om Caldaro och blir hela tiden bättre på att se vad vi mer kan göra för dem.

Globalt …

Det är intressant att jobba med ett företag som verkar på en global marknad och där all extern kommunikation görs på engelska. Som exempel på hur detta påverkar vårt arbete genomför vi intervjuer med personer i andra länder, skapar tryckoriginal i olika format för Sverige och USA och vi lär oss att anpassa hemsidan så att den är snabb i alla länder.

… och samtidigt väldigt lokalt

Det känns roligt att vi som jobbar i Kappelshamn på Gotland kan ha ett sådant här samarbete med ett företag som har sitt kontor på Kungsholmen i Stockholm. Att vi idag kan jobba på distans på riktigt, så att vi kan bo där vi vill och ändå jobba så nära en kund på andra sidan havet.