Design, produktion och marknadsföring med hemsidor

Vi är ett kunskapsföretag. Det innebär att vi sätter marknadsföring och kommunikation i centrum också när vi designar och skapar webbplatser. Vi börjar med att ställa frågor och lyssna för att förstå vad som ska kommuniceras och till vem. Vår målgrupp är både vår kund som ska använda webbplatsen och vår kunds kunder som ska besöka webbplatsen. Att hitta en väl fungerande struktur och design är centralt för att resten ska bli bra.

När vi levererar mindre hemsidor är det nästan standard att vi levererar en komplett hemsida med allt innehåll klart. När vi levererar större webbplatser är ofta kunden med och lägger in innehåll – självklart finns många varianter däremellan.

Vi är måna om att varje webbplats ska fungera väl i flera år framåt, därför lägger vi tid på att skapa ett enkelt och trevligt användargränssnitt så att redaktörer känner sig uppmuntrade att jobba vidare med webbplatsens innehåll. Självklart ingår alltid utbildning och support, men målet är att webbplatsen ska vara så enkel att använda att vår support behövs så lite som möjligt.

Förutom själva handhavandet av webbplatsen, kan det i utbildningen också ingå delar om hur man kommunicerar på en webbplats samt hur man kan jobba vidare med att synas i sökmotorerna. Vi lämnar aldrig någon i sticket med tekniken.

Roine Andersson, webbdesigner

Olika steg i karriären​

Foto Karin Törnblom

Rickard Söderberg, artist

Vår första kontakt med operasångaren Rickard Söderberg var 2011 – vi träffades på Twitter. Då var han lite känd, men hade som ambition att kombinera sitt artisteri med att vara aktivist, eftersom han brinner för frågor om miljö och HBTQ. 

Då handlade det mycket om sociala medier och hans blogg. Sen skulle han sjunga i Melodifestivalen och då behövdes en ny hemsida, bråttom var det! Något år senare ville han lägga till en webbshop. Det senaste vi gjorde var att rensa bort blogg och bara spara ett flöde från Facebook på hans hemsida. Nu har han blivit så pass känd och framgångsrik att han helt enkelt inte hinner med att vara aktiv i sociala medier som innan.

Vi känner oss hedrade av att få vara med och hjälpa honom. En klok och älskvärd man med stort hjärta som brinner för viktiga frågor. Han är alltid tydlig med vad han vill ha och har stor förståelse för digital teknik inklusive möjligheter och begränsningar. Vi känner stort förtroende när han ger oss ett uppdrag, så att vi kan ta ut svängarna lite mer.

Ett sidouppdrag från Rickard var att göra hemsidan till operasällskapet Kammaropera Syd.

Dags att skaffa ett nytt intranät

Foto: Segerberg Media

Destination Gotland

Destination Gotland sköter färjetrafiken till och från Gotland. 2019 hörde de av sig med en förfrågan om ett nytt intranät. Varje avdelning fick utvärdera vilken information som behövde finnas med – vilken information som efterfrågades av personalen. Därmed hade kunden redan vid beställningen klart för sig hur informationen skulle struktureras och vilket typ av innehåll de behövde kunna lägga ut.

Varje avdelning har sin egen redaktör och det är tydliga ingångar till varje avdelning i deras användargränssnitt, vilket är en viktig del i att uppmuntra till att intranätet används. Intranätet domineras av nyheter och VD-brev, men här finns också notiser om sådant som innebandy, teater och liknande. En del av arbetet var att tydligt definiera vad som ska klassas som nyhet respektive notis. Det finns också en sökbar kontaktkatalog.

Deras grafiska designer Patrik Hansson gjorde skisser enligt Destination Gotlands grafiska profil. Roine har som WordPress-specialist omvandlat deras idéer och struktur till ett lättanvänt intranät. Intranätet är byggt i WordPress men ligger lokalt på deras servrar. Varje gång båtarna ligger i hamn laddas innehållet upp på båtens server.

Funktionellt och lättarbetat

Caldaro

Caldaro är ett företag med huvudkontor i Stockholm som designar högklassiga joysticks, pedaler, sensorer och marina reglage till företag som tillverkar industrimaskiner över hela världen.

När vi 2021 fördjupade vårt samarbete med Caldaro kom vi ganska snart fram till att vi behövde modernisera deras hemsida. Den grafiska profilen hade vi redan börjat jobba med, så en grundidé om hur den nya hemsidan skulle se ut hade vi.

Vi började med att sammanställa önskemål om innehåll och skapade en struktur. Presentationen av produkterna var en utmaning då de olika produktgrupperna har väldigt olika förutsättningar för hur de kan presenteras.

Vi ville att hemsidan skulle vara mer levande med fler uppdateringar och skapade därför en avdelning för nyheter där vi dels publicerar artiklar som skrivs enbart för hemsidan och dels återanvänder artiklar som vi publicerar på andra ställen som IVT International.

Hemsidan lanserades under våren 2022.

I steg 2 har vi lagt till en sida om hållbarhet, Sustainability, för att bättre synliggöra Caldaros arbete med hållbarhet. Hållbarhet har blivit en nödvändighet om man vill leverera kvalitet i deras bransch.

Vi har också gått vidare med att jobba med SEO, sökmotorsoptimering, utöver att vi redan från start lagt upp allt så att sökmotorerna ”ska bli glada”.

Processen med att landa en hemsida

Trivector LogiQ

Trivector LogiQ är ett konsult- och utbildningsföretag med fokus på processutveckling. De verkar i ett av Sveriges akademiska högsäten: Lund.

Innan sommaren 2022 tog Anders Ljungberg och Ida Lindström på Trivector LogiQ kontakt med oss. Deras företag har sedan länge ingått i koncernen Trivector och därmed haft en avdelning på Trivectors hemsida. Nu hade de tagit steget att bli ett självständigt företag och behövde därmed en helt egen hemsida.

Vi skulle utgå från Trivectors grafiska profil, men ge Trivector LogiQ ett modernare uttryck. Det här var en process som behövde funderas en del på, eftersom det var nytt för dem att tänka på sig själva som en egen enhet.

De erbjuder både webbinarier, föreläsningar, kurser, certifieringar och konsultationer, och de tre första skulle gå att boka direkt på hemsidan.

Deras nya hemsida lanserades under våren 2023.

Portfolio webbproduktioner

Bilderna länkar direkt till webbplatsen, som förstås kan vara redigerad i såväl form som innehåll av min kund efter publiceringen.Vill du veta mer om en webbplats så berättar jag gärna om produktionen. Hör av dig ››