Varumärkesarbete i grupp på ett mindre företag

Varumärkesarbete också för små företag med en mindre budget

Det är ganska vanligt att vi kan se nyheter om att ett stort företag eller organisation gjort ett varumärkesarbete och vanligen i kombination med att de också förändrat den grafiska profilen. Rubrikerna skriker ut att de lagt flera miljoner på detta och läsarna ojar sig. ”Kan det kosta så mycket att göra en logotyp?” Men hur ofta ser vi att mindre företag gjort sådana arbeten?

Mindre företag har sällan en budget på flera miljoner för att jobba med sitt varumärke, men det går att göra mycket med en mindre budget.

Varumärke är hur ni på företaget vill att andra ska uppfatta er, vilken inre bild de ska få upp när de tänker på ditt företag. Så långt har ni kontroll.

Image är hur de faktiskt uppfattar er och det kan ni inte kontrollera, men med ett bra varumärkesarbete hjälper ni till att påverka er image.

Det här är inga konstigheter. Det handlar om att betrakta sitt företag så som det är idag och i det sammanhang det verkar. Vad sysslar ni med och hur? Vad gör er speciella? Vilka styrkor och svagheter har ni? Vilka hot och möjligheter ser ni?

Sen behöver man också fundera över hur andra betraktar er. Detta kan göras med stora marknadsundersökningar, mindre marknadsundersökningar eller genom att ni själva gör en uppskattning. Vad tänker andra om ert företag idag som inte stämmer och/eller som ni vill förändra? Vad tänker andra om er idag som stämmer bra? Vad vill ni att andra ska tänka om er som de ännu inte gör?

Det här kallas för att göra en positionsförflyttning.

varumärke,småföretag,kommunikation,planera

Nu när ni vet hur ni vill att andra ska uppfatta ert företag (eller en produkt) så är nästa steg att planera marknadskommunikationen så att ni sammantaget målar upp just den bilden.

Vilken typ av budskap ska ni jobba med? Vilken typ av bilder? I vilka kanaler?

Ihop med detta hör den grafiska profilen. Det är svårt att kommunicera något alls utan att man sänder ut visuella signaler. En slarvig affisch, en dåligt vald bild eller dålig typografi berättar alltid något om företaget. Bättre då att ha tänkt igenom hur ni ska göra för att hela tiden bidra till att bygga den bild som ni vill ha. Profilen består som minimum av en logotyp, typsnitt, några utvalda färger och gärna några bildexempel.

Ta in hjälp utifrån

Man kan göra en del av det här själv, fast det krävs ju att man är bra på att ställa frågor och resonera. För att göra en grafisk profil behöver ni en grafisk designer.

Men det underlättar att ta in hjälp utifrån till alltihop. Ni kommer sannolikt att ha nytta av att någon kommer in utan förutfattade meningar, ställer frågor om sådant ni var och en trodde var självklart (fast på olika vis), och ser hur bra ni är! Det kan ibland vara lite genant att lyfta företagets bra egenskaper, att våga ta vissa fina ord i sin mun. Då är det lättare för en utomstående att peppa och få er att se er själva med andra ögon.

Sen behövs det en mer taktisk, operativ plan för all kommunikation och alla marknadsaktiviteter ni vill göra.

Med detta som grund blir det enkelt att jobba med marknadskommunikation! Anlita gärna oss!

Dela med dina vänner