Freeform på olika typer av skärmar och Åsa

Jobba kreativt i Freeform!

Apple har gjort den helt fantastisk appen Freeform som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet. Alla ni som har Macdator, iPhone eller iPad kan använda appen, den är helt gratis. Fast, det är lite smått att använda den på iPhone, Freeform kommer bäst till sin rätt på en större skärm.

I polisserier brukar man ibland se hur de samlar information på en stor whiteboard. De sätter upp bilder, drar pilar, skriver saker. Ungefär så jobbar man i Freeform, fast med fler digitala möjligheter.

Whiteboard + skrivbord

kreativt,Freeform,Apple,ideer,ipad,mac,dator

Tänk dig en kombination av ett whiteboard och ditt skrivbord på Macen. Du kan skriva med penna (på iPad), sätta dit Post-it-lappar (och flytta runt dem förstås), bilder och andra dokument. Du kan skriva texter, lägga in cirklar, rutor, pilar eller vad du behöver.

När du lägger in dokument som pdf, en bild, en film, Pages (eller Word) eller en url (länk) så syns direkt en ikon med förhandsvisning – om du från det läget klickar på förhandsvisningssymbolen (eller använder mellanslagstangenten) så kommer förhandsvisningen som en pop-up och du kan läsa alla sidor i dokumentet. Eller titta på en film. Ja, du kan också välja att öppna dokumentet. Allt utan att lämna Freeform.

Hängde du med? Det var ganska mycket på en gång, men det är precis så det är: du får tillgång till fantastiskt många verktyg.

Idéer, planer, projekt…

Freeform har blivit mitt allra bästa kreativa verktyg. Jag använder det från allt till att göra en enkel sortering av idéer, till att samla information som jag sen kan bygga planer från. Det här är den hittills med komplexa planering jag gjort i Freeform. Jag har samlat information, gjort listor och börjat skissa på en aktivitetskalender.

kreativt,Freeform,Apple,ideer,ipad,mac,dator

Arbetsytan är o ä n d l i g t stor. Det går alltså utmärkt bra att hela tiden utöka och lägga till nya ”avdelningar” medan man jobbar. Allt detta gör förstås att det kan bli hur mycket som helst på en sådan här idétavla, men samtidigt fungerar den också som en slags Att Göra-lista för mig. Ju mer jag lär mig, ju fler beslut som fattas i processen osv, desto mer kan jag rensa bort och bara behålla det som jag på riktigt har nytta av.

Samarbeta enkelt

Om ni är fler som jobbar med samma idé, problem eller projekt så är det enkelt att bjuda in dessa till att samarbeta på Freeform-tavlan. Ändringar syns i realtid upp till 32 personer! (Ännu fler kan delta, men då tar det längre tid innan ändringar syns). Det här är ju särskilt bra om man befinner sig på olika platser när man samarbetar.

I nästa bild syns hur vi skulle ändra på en hemsida. Då var det enkelt att i en spalt visa den gamla och vad som skulle bort, och i nästa spalt vad den nya skulle innehålla. Den högra spalten blev också som en checklista.

kreativt,Freeform,Apple,ideer,ipad,mac,dator

Oftast nämns Freeform som en app för iPad, men faktum är att jag oftare använder den på min Mac.

Sammanfattningsvis:

  • Freeform fungerar som ett whiteboard och Mac-skrivbord ihop
  • Skriv med tangenter eller penna
  • Lägg in former, Post-it, bilder, dokument, länkar.
  • Samarbeta!

Ett kreativt sätt att jobba med idéer, samla information, sortera och ordna, helt enkelt visualisera och få överblick.

Här visar Christopher Lawley hur du kan använda Freeform.

Dela med dina vänner