AI-bild. En grupp grönsakshandlare i sin butik.

Stärk ditt varumärke med hållbarhetskommunikation

Idag är det mer eller mindre givet att man tänker på hållbarhet som företagare. Det oavsett om man är ett stort företag med krav på sig att redovisa hållbarhet på olika sätt, eller om man är ett mindre företag. I båda fallen gäller att hållbarhetskommunikation bidrar till att stärka ditt varumärke.

Troligen har ni redan förändrat en del saker på ditt företag. Ni kanske har satt solceller på taket, bytt ut bensinbilar mot elbilar, satsar på närproducerade och ekologiska råvaror eller har infört en policy för mångfald och inkluderande? Men vet era kunder om att ni gör detta?

För vissa företag är det helt självklart att sätta hållbarheten i fokus då deras affärsidé från början uppkom därför att de hade en idé om att jobba för hållbarhet. Det kan vara att sälja biokol, utbilda i frågor om jämställdhet och mångfald, eller kanske att tänka ut ett smart system för att sälja second hand-kläder.

Andra företag har en annan ansats där hållbarheten inte är det primära, men trots det blir hållbarhetsaspekten allt viktigare för allt fler företag. Vi blir alla mer och mer medvetna om klimatförändringarna och mer motiverade att själva göra vad vi kan för att minska utsläpp av koldioxid.

Kraven på underleverantörer ökar

Dessutom börjar allt fler av de stora företagen kräva att också underleverantör kan redovisa sin hållbarhet. Det finns exempelvis en tjänst som heter Ecovadis som allt fler stora företag ansluter sig till för att få en åtråvärd rating, som i sin tur öppnar dörren till affärer för dem. Men, det gör att också underleverantörer ombeds att ansluta sig till Ecovadis. Oavsett om dina kunder är anslutna till just Ecovadis eller inte, är det troligt att de snart kan hamna i ett läge där de ber sina underleverantörer att redovisa sin hållbarhet.

Att redovisa sin hållbarhet har i flera branscher övergått från att vara ”något fint extra” till att vara ett skall-krav. En del av detta arbete resulterar i olika standardiserade bedömningar som ISO 14001 och liknande, resultatet kan dock behöva populariseras för att bli intressant och begripligt. Det passar inte heller för alla företag att ansluta sig till sådana formella system för att bedöma hur hållbart ett företag är.

Det lilla hållbara företaget

Om du driver ett mindre företag som inte har formella krav på sig att redovisa hållbarhet, kan det ändå vara värt att lyfta fram hållbarhetsarbetet i er organisation och satsa på att kommunicera er hållbarhet.

Internt gör det att ni blir mer medvetna om hållbarhet och motiveras till att komma på fler sätt att bli mer hållbara. Om ni bestämmer er för att göra en frivillig hållbarhetsrapport varje år blir det också lättare att följa er hållbarhetsresa i olika steg, från år till år.

Externt, gentemot kunder och andra intressenter kommer er hållbarhetskommunikation att stärka ert varumärke och kan för flera kunder vara en viktig del av vad som motiverar till att köpa era produkter.

Några tips på vägen finns på verksamt.se och deras länkar.

Och ja, du kan förstås be oss på Stenstrominfo om hjälp med din hållbarhetskommunikation.

Dela med dina vänner