Ung tjej kollar in ett kompass

Ålder är ingen pålitlig kompass

När jag nu passerat 60-strecket kommer helt naturligt funderingar om vad detta med att vara 60 innebär. Jag har kommit fram till att det för min del handlar om att vara mig själv. Precis som vanligt. Men jag vet inte hur andra tänker om mig?

Min plan är att jobba tills jag fyller 70, så jag har tio år kvar då våra kunder måste fortsätta att känna att jag är relevant och intressant. För de som känner mig är nog detta inget stort problem, men hur är det för dem som befinner sig på lite avstånd?

I mitt jobb har teknikkunnande och teknikanvändande vad gäller datorer, internet och olika applikationer betydelse, både för mig som utför ett uppdrag, men också för kunden. Då och då uppstår situationer som gör det uppenbart att ålder inte är en bra kompass för att bedöma en individs kompetens inom ett visst område.

Har unga personer per automatik koll på det digitala?

ålder,ingen,pålitlig,kompass,datorer,digital,appar

Jag pratar med en person som jobbar hos en kund och undrar varför det blev just hen som får ta frågor om digitalt och internet?

”Det beror nog på att jag är yngst,” svarar hen. Vilket gör mig full i skratt, för det är ingen på företaget som är äldre än mig och det är alltså den yngste och den äldste som nu ska lösa det digitala ihop.

Har äldre personer per automatik noll koll på det digitala?

Vi ett annat tillfälle försöker jag förklara hur en hemsida ska användas för en kund som är ett par år äldre än mig. Kunden är väldigt kompetent inom många områden vilket lurar mig att tro att hen också är en van användare av internet. Jag inser efter ett par missförstånd att jag inte skulle ha tänkt på personen som ”jämnårig när det gäller teknik”, utan istället tänkt att hen helt enkelt inte har samma erfarenheter.

Kan den som är äldre än din mamma ha koll på appar?

ålder,ingen,pålitlig,kompass,datorer,digital,appar

Så har vi den gången en person försökte sälja in mig som copywriter till en app-utvecklare och denne blev paff när hen insåg min ålder:
”Men hon är ju äldre än min mamma! Kan hon verkligen något om digital teknik och appar?”

”Ja, det kan hon. Hon är inte din mamma.”

Jag fick uppdraget. Inga konstigheter.

Mångårig erfarenhet gör det lätt att lära

En gång skrev jag en manual till ett intranät utan att själv fått någon utbildning i hur det skulle användas. En trettio år yngre person sa när jag nästan var klar:

”Men hur har du kunnat lära dig allt så snabbt?”

Det sista kanske inte ens sades med tanke på min ålder, utan mer generellt, men svaret ligger ju i att jag jobbat med datorer, pedagogik och texter i hela mitt vuxna liv. Jag har mycket att ”fästa ny kunskap på”.

Släpp idén om att ”unga kan datorer” och ”äldre måste ha hjälp”

Hur som helst, om man ska bedöma teknikkunnande vad gäller datorer och internet efter någon mossig åldersmåttstock så kommer man att träffa fel. Det handlar inte om ålder, det handlar om intresse, erfarenhet och attityd hos individen. Samma gäller för alla möjliga ämnes- och intresseområden.

Idén om att unga generellt kan allt om datorer per automatik skapar onödig press på de unga som av olika skäl inte riktigt blivit vän med datorer. Idén om att äldre generellt behöver hjälp med datorer är lite nedlåtande gentemot de äldre som jobbat med datorer i hela sitt vuxna liv. För ja, de finns ju nu.

ålder,ingen,pålitlig,kompass,datorer,digital,appar

De här banbrytande unga programmerarna i Silicon Valley som på 80-90-talet skapade grunden till dagens datoranvändande genom att utveckla operativsystem och programvaror, vars ”uppdaterade ättlingar” vi fortfarande använder, också de programmerarna har uppnått, eller närmar sig, pensionsålder. All deras ackumulerade kunskap om datorer och intresset för den digitala utvecklingen finns ju kvar år efter år.

Likaså är det många pensionärer som gått igenom hela utvecklingskedjan från MS-DOS till nutida operativsystem under sitt yrkesliv. Självklart innebär åldrande också risk för att minnet och inlärning blir sämre, men igen: det finns många äldre som fortsätter att vara skärpta långt upp i åldrarna. Det finns ingen anledning att tro att kunskap försvinner vid en viss ålder. Det är individuellt.

Se mer av människan och mindre av åldern

Om vi tar trädgårdsskötsel, vem skulle komma på idén att en ung person per automatik kan mer om trädgårdsskötsel än en gammal person? Men det skulle ju samtidigt kunna vara en otroligt entusiastisk och ambitiös ung person som skaffat sig en enorm mängd kunskap och kanske fixat i trädgården sedan hen var liten?

Man kan aldrig vara säker på vem som kan mest eller lämpar sig bäst för en viss uppgift om man inte ser personen, lyssnar på personen och ger sig själv chansen att bilda sig en uppfattning baserad på fakta och inte på den bristfälliga idén om att det är åldern som avgör.

Dela med dina vänner