Kurs för företag som vill bli bättre på att använda sociala medier

Idag förväntar sig kunder att de flesta företag och organisationer är aktivt närvarande och tillgängliga i sociala medier.  Många företagare har också upptäckt fördelarna med att använda sig av sociala medier för att bygga relationer, omvärldsbevaka, nå ut med och få spridning av information och marknadsföra sig.

Kundservice kan idag till viss del skötas via kommentarer på en Facebooksida eller på Twitter – det beror sig på var dina kunder föredrar att ta kontakten med dig.

Sociala medier är också en viktig del av varumärkesbyggandet – vilka sociala medier är lämpliga för just ditt företag eller din organisation för att bygga och stärka ert varumärke?

Sociala medier ställer nya krav på både företagsledare och medarbetare. I vilka roller uppträder vi? Hur ska vi kommunicera? Hur gör man när det uppstår jobbiga situationer? Att vara aktiv i sociala medier kan nästan liknas vid att ställa sig på en scen – hur gör man för att känna sig bekväm med det?

Vi ser till just dig och ditt företags behov och hjälper dig att göra en plan för hur du kan jobba med sociala medier.

Förslag på upplägg

Förberedande analys av deltagarnas företags nuvarande närvaro i sociala medier och förslag till strategi och handlingsplan.

En workshop som inleds med en allmän översikt om hur man kan dra nytta av sociala medier och sen går vidare till vad detta innebär för dig och ditt företag. Vi utgår från analysen, diskuterar förslaget till strategi och hur den konkret ska kunna genomföras.

Kursdeltagarna tar med sig sina egna datorer eller läsplattor. Arrangören står för lokal med minst 8 Mbits internetuppkoppling samt projektor och duk.

En månads support efter kurstillfället. Supporten sker via en hemlig facebookgrupp som enbart kursdeltagarna har tillgång till. Ett enkelt sätt att få tillgång till hjälp och stöd när strategin ska sjösättas.