Jobba snabbare, enklare och roligare med företagets webbplats!

Byt till WordPress – vi hjälper dig med all teknik och snabbutbildar dig.

WordPress är ett publiceringsverktyg som utvecklats till det marknadsledande systemet för moderna webbplatser i hela världen! Ungefär hälften av alla  hemsidor som publiceras idag byggs i WordPress. Det är lätt att använda, är optimerat för att sökmotorerna enkelt ska hitta din webbplats och ger tekniska möjligheter till det mesta du vill använda din hemsida till. Att kunna lägga in text och bilder har sedan länge varit självklart, men idag behövs ofta fler funktioner.

Idag vill de flesta kombinera webbplatsen med närvaro i sociala medier och då framförallt Facebook. Då behövs enkla sätt att koppla webbplatsen till företagets närvaro i sociala medier, vilket är enkelt att göra i WordPress. Kanske behöver du webbshop, eventkalender, medlemsölistor eller frågeformulär – det går också att lösa med tillägg till WordPress.

Det är självklart för oss att idag leverera webbplatser som anpassar sig för att kunna visas läsvänligt och snyggt även på smartphones, vilket är särskilt viktigt med tanke på att en så stor del av surfningen på internet, sker just från smartphones.

Vi gillar WordPress därför att våra kunder gillar att arbeta med systemet. Det är lätt att lära sig. I vårt paket ingår en kort utbildning och därefter support via e-post.