Sedan maj 2009 har jag jobbat med en förstudie avseende utveckling av Seskarö camping. Seskarö är en ö längst upp i Bottenviken, 2 mil från Haparanda. Där bor runt 500 bofasta och den viktigaste näringen var fram till 2008 sågverket, så att det lades ner var ett tungt slag. Nu verkar det som att det sågverksamhet ska startas på nytt, men 2009 fanns ingen sådan lösning i sikte. Det var ett av skälen till att den här förstudien har känts så viktig att göra.

Ett annat skäl är att IKEA etablerade sig i Haparanda 2006 och skapade en handelsboom med 800 nya arbetstillfällen och ökade sällanköpshandeln med 840% enligt en artikel i Dagens Nyheter 2009.Det har förstås också inneburit att det kommit många besökare från Sverige, Finland och Norge för att handla. Följdutmaningen blir förstås att få dessa besökare att övernatta i Haparanda. Att få dem att göra fler saker när de ändå har rest dit.

Dåvarande kommunalråd Sven-Erik Bucht bad Pigge Werkelin om hjälp att hitta sätt att utveckla Seskarö Camping och Pigga bad i sin tur mig att genomföra själva förstudien.

Förstudien finns dokumenterad i en rapport som du hittar på Haparandas hemsida. Läs också gärna bilagorna Prospekt samt trycksakerna ”från framtiden”: Tidningssida och Reklamblad – som alltså är skrivna som om det vore 2020 och planerna har gått igenom.

I rapporten beskrivs två visioner.

  1. En Basnivå som handlar om hur en enskild campingintressent kan utveckla campingen genom att bygga stugor, restaurang och pool, servicehus och anlägga husvagnsplatser.
  2. En Bonusnivå som handlar om hur flera samarbetspartners tillsammans utvecklar en attraktion som omfattar ett badhus, naturcenter/naturum, sälar och restaurang på udden vid Tromsöviken, Seskarö Camping.

Seskarö är en plats som uppskattas av många och naturen lockar till aktiviteter året runt, kanske är perioden februari-april den allra bästa tiden att resa dit? Då kan man träffa på en del av de cirka 1500 renar som har sitt vinterbete där och göra utflykter med skoter på isen.

Det här uppdraget har varit fantastiskt roligt att genomföra! Den positiva andan som genomsyrat alla kontakter jag haft med olika personer i Norrbotten har gett massor av glad energi. Under en period fick jag pausa arbetet eftersom vi inväntade svar från olika håll, men i december 2010 var förstudien äntligen klar.

Som avslutning åkte Pigge och jag upp till Seskarö för att informera lokalbefolkningen på Seskarö och ta in synpunkter som skulle bli det allra sista som skulle med i rapporten. Kommunchef Patrik Oja och Planchef Göran Wigren deltog också på mötet. Fyrtio personer kom till mötet. Vi förväntade oss att det nog skulle vara en ganska bra stämning, fast antog att det skulle finnas ett par kritiska röster också. I själva verket var allt bara kärlek! Vi blev alldeles tagna av det positiva gensvaret.

Läget nu är att vi inväntar besked om en lokal driftare/arrendator till campingen och om denne är intresserad av att samarbeta med Drömstugan – vilket ger snabb tillgång till ett koncept som utvecklar campingar och ger bra ekonomi. Om detta går i lås kan visionen enligt Basnivån komma igång.

För att gå vidare med Bonusnivån krävs fler samarbetspartners och då handlar det inte längre bara om att utveckla platsen Seskarö, utan att vara en del av utvecklingen i regionen. Jag håller tummarna för att Haparanda kommun bestämmer sig för att gå vidare och starta en lokalt förankrad utvecklingsgrupp med alla nödvändiga stora aktörer som parter. Tänk om Bonusnivån blir verklighet, då kommer vi att kunna åka till Seskarö och simma med sälar!

(Simma med sälar? Ja, just det! Läs Tidningsartikeln från framtiden, 2020 om du vill veta mer!)

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se