Leader Gotland hanterar EU:s landsbygdsprogram för Gotland. I detta arbete ingår att ekonomiskt stödja projekt på landsbygden som kan ge utveckling för gotlänningarna. I syfte att få fler intressanta projekt att jobba med berättar vi om de bästa pågående projekten. Varje vecka under hösten och vintern presenteras ett projekt i en annons i bägge gotlandstidningarna och med en fördjupande artikel i ett webbmagasin på Leader Gotlands hemsida.