Två-dagars studieresa för tjänstemän

Åsa fick i uppdrag att arrangera två dagar på Gotland för tjänstemän på arbetsmarknadsförvaltningen och ledningskontoret i Uppsala Kommun. Det fanns egna önskemål om att få träffa personer som jobbade med samma typ av frågor som de själva, men att också få omvärldskunskap. De fick träffa personer från Region Gotland och Länsstyrelsen, och vi besökte Uppsala Universitet Campus Gotland, Folkhögskolan i Fårösund, Kompetenscentrum i Visby och företaget Pickit. Vi på Stenströms höll i en förmiddag om digital kompetens.

Uppdragsgivare
Uppsala Kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen
Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör

Leverantörer
Kost & logi: Mavens stugor, Kappelshamn
Transport: Arne Ekströms Buss, Kappelshamn

Under Åsa Stenströms ledning genomförde arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp en omvärldsspaning på ett vintrigt Gotland. Arrangemanget var planerat av Åsa in i minsta detalj och fungerade perfekt. Under de två dagarna gjorde vi intressanta och givande studiebesök i verksamheter som har anknytning till vårt arbete i Uppsala. Sammanfattningsvis ett mycket fint och väl genomfört arrangemang med Åsa som engagerad guide. Rekommenderar även boendet och den utsökta maten hos värdparet Anne och Stefan Lundgren.

Lena WinterbomFörvaltningsdirektörArbetsmarknadsenheten Uppsala Kommun