Jag har återigen fått förtroendet från ledningskontoret på Region Gotland (f d Gotlands kommun) att grafiskt formge dokument och handlingar som ska spridas inom organisationen. Denna gång var det Strategisk plan, ett arbetsmaterial för politiker och tjänstemän innehållande planer, strategier och ekonomi för de kommande åren. Det är roligt att funktionell grafisk form med läsvänligt typografi prioriteras.