Marknadsplanering

Skogsgården Hajdes har genomgått en del förändringar och kände behov av att diskutera och planera sin marknadsföring. Under en serie workshops har vi arbetat för att hitta gemensamma definitioner av företagets affärsidé, värdegrund och ledstjärna. Vi har diskuterat marknad, omvärld och förstås målgrupp. Från detta har vi skapat en plan för marknadsaktiviteter.

Uppdragsgivare
Skogsgården Hajdes, www.hajdes.se
Helena Casanova

Att arbeta med Åsa har varit fantastiskt från första mötet. Med sitt engagemang, sin kreativitet och lyhördhet har Åsa varit en fantastisk ledare som med stort tålamod väglett oss i arbetet med att ta fram en marknadsplan för Hajdes. Tillsammans har vi vänt och vridit på definitioner av värdegrund, affärsidé och ledstjärna och hittat en väg som känns helt rätt!

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se