Utreda och sammanställa möjligheterna för att utveckla Seskarö Camping i Haparanda till en modern och lönsam boendeanläggning.

  • Uppdragsgivare: WeHa AB och Happaranda kommun