Skogsgården Hajdes på Gotland är ett terapeutiskt kollektiv med många boende och personal. Verksamheten är utspridd i flera olika byggnader med verkstäder, boende, samvaro m fl. Ett sätt att lösa interninformationen för personalschema, verksamhetsbemanning och boende är att göra schemat tillgänglig för alla på internet.

All personal får behörighet att snabbt och enkelt justera schemat samt lägga in kompletterande information om verksamheten som direkt blir tillgängligt för alla i företaget. Företagets schema ska specialbyggas och läggas in på ett intranät. Och personalen ska utrustas med iPad Air. Vi har ansvarat för idé och projektledning, grafiskt gränssnitt samt utbildning. Webbutveckling ansvarar för Mats Ekelund på Peek-A-Boo Software AB för.

Kolla in: