Intervju och text till inlaga om ekonomi

Region Gotland ville berätta om det tuffa ekonomiska läget i en inlaga som skulle gå ut med lokaltidningarna. Åsa medverkade i reaktionsgruppen och ansvarade för att göra intervjuer och skriva artiklar.

Uppdraget var speciellt därför att regionens dåliga ekonomi gjorde det viktigt att å ena sidan visa problemet, men å andra sidan skapa förtroende och sätta ansikte på de ansvariga. Ge förståelse och visa på möjliga strategier för att förbättra situationen.

Uppdragsgivare

Region Gotland, Ulrika Holm

Publicerat

Inlaga i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda

Som pdf på www.gotland.se/89403

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se