Copy och foto till Framtidsvalet Gotland

Region Gotlands HR-avdelning anlitade Bild & Reklam att göra om deras annons som sträckte sig över fyra helsidor i katalogen Framtidsvalet Gotland som delas ut till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. De vill få fler ungdomar att intressera sig för yrken inom vård och omsorg. Åsa var med och diskuterade idén vilket ledde fram till att hon sedan genomförde intervjuer med sju personer. Syftet var att få synliggöra en personlig motivation till varför man trivs med sina respektive yrken.

Uppdragsgivare

Region Gotland, HR-avdelningen via Bild & Reklam AB
Susanne Appelgren, byråchef och projektledare, Bild & Reklam AB
Monica Kämpe, projekt- och produktionsledare, Bild & Reklam AB
www.bildreklam.se

Om uppdraget

Idéarbete.
Sju intervjuer inklusive fotografering.
Copy till annonspresentationerna.

Externa länkar

Region Gotland: personalrekrytering
Framtidsvalet: kataloger