Region Gotlands Mediabank

Med start innan sommaren 2018 har Åsa haft som uppdrag att hjälpa till att hitta en bra arbetsmetodik i Region Gotlands nya Mediabank. Under våren 2019 ledde detta till att Åsa fick skriva en manual som tar upp hur just kommunikatörerna på Region Gotland ska använda Mediabanken för lagring, samarbete och delning av bilder och andra mediafiler, inklusive att GDPR-säkra bilderna.

Uppdraget har också inkluderat att hålla en introduktionskurs för regionens kommunikatörer.

Uppdragsgivare

  • Kusinerna Kommunikation: Susanne Appelgren
  • Region Gotland: Malin Ericsson, Regionstyrelseförvaltningen