Utbildning i Kriskommunikation

Sedan hösten 2018 genomgår Åsa utbildning i kriskommunikation tillsammans med Region Gotlands kommunikatörer i syfte att höja beredskapen. Åsa deltar som extern konsult via Kusinerna Kommunikation, för att kunna anlitas som en extra resurs i händelse av kris.

Uppdragsgivare

Kusinerna Kommunikation: Susanne Appelgren
Region Gotland: Per Lorén, Regionstyrelseförvaltningen