Gotland kommuns översiktsplan för 2010–2025, kallad Bygg Gotland, är en lång demokratisk process för att få den antagen.

Efter samrådet i våras har planhandlingen revideras och arbetas om. Det har blivit en maffig handling på 140 sidor. På biblioteken i Slite, Hemse och Visby kommer den nya planhandlingen att finnas tillgänglig för alla under våren.