Den välkända gotländska byggentreprenören Nybergs har jobbat fram en värdegrund för företagets hela organisation. Denna ska nu kommuniceras ut i organisationen. Ett första steg är att sätta upp posters i alla arbetarbodar. Som symbol har vi jobbat fram en pall som vilar på tre ben, de tre huvudorden.

  • Illustration: Åsa Stenström
  • Poster