Kommunikationsplanering, webb, Facebook och print

Nybergs Entreprenad är ett gotländskt företag i NCC-koncernen. Det enda företag i koncernen som behållit sitt lokala namn. Nybergs VD Thomas Olsson vill ha personal och arbetsmiljö ska lyftas fram tillsammans med presentationer av utvalda byggprojekt. Detta ska kommuniceras till gotlänningarna via den egna webbplatsen, Facebook och via Mediabolagets kvartalstidning Forum Gotland.

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se