Kommunikationsplanering, webb, Facebook och print

Nybergs Entreprenad är ett gotländskt företag i NCC-koncernen. Det enda företag i koncernen som behållit sitt lokala namn. Nybergs VD Thomas Olsson vill ha personal och arbetsmiljö ska lyftas fram tillsammans med presentationer av utvalda byggprojekt. Detta ska kommuniceras till gotlänningarna via den egna webbplatsen, Facebook och via Mediabolagets kvartalstidning Forum Gotland.