Annonser till Forum Gotland

Nybergs Entreprenad är ett gotländskt företag i NCC-koncernen. Det enda företag i koncernen som behållit sitt lokala namn. Nybergs har därför bred kompetens och goda tekniska resurser. Detta ska kommuniceras till gotlänningarna via Mediabolagets kvartalstidning Forum Gotland.

Uppdragsgivare

Nybergs Entreprenad AB
Kontaktperson: Per Stephani

Leverantörer

Forum Gotland: Mediabolaget