Skrytpresentationer

Nybergs Entreprenad bygger mycket på Gotland. Vissa av deras projekt väljs ut för att presenteras på Nybergs webbplats. Beställaren intervjuas och bygget fotograferas. Vi skapar en liten berättelse om varje projekt.

Uppdragsgivare

Nybergs Entreprenad AB
Per Stephani, VD
www.nybergsentreprenad.se

Om uppdraget

Intervjuer, copy och fotografering av två byggprojekt i Visby: Sankta Maria med 18 lägenheter i Visby innerstad samt Visby Lägenhetshotell med 60 studentlägenheter på området Kolgården vid gamla A7.