Maskinring Gotlands Årsbok 2014

Maskinring Gotland är en förening för företag inom entreprenad, jord och skog i syfte att hyra ut maskiner och kompetens. Varje år ger man ut en årsbok till föreningens alla medlemmar.

Dan Segerlund
Maskinring Gotland
www.mrgotland.se

Grafisk produktion av trycksak inkl tryckerikontakter

Tryckeri: Per Romsson, iVisby

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se