Maskinring Gotlands Årsbok 2014

Maskinring Gotland är en förening för företag inom entreprenad, jord och skog i syfte att hyra ut maskiner och kompetens. Varje år ger man ut en årsbok till föreningens alla medlemmar.

Uppdragsgivare

Dan Segerlund
Maskinring Gotland
www.mrgotland.se

Om uppdraget

Grafisk produktion av trycksak inkl tryckerikontakter

Samarbetspartners

Tryckeri: Per Romsson, iVisby