Maskinring Gotlands Årsbok

Maskinring Gotland är en förening för samordning av resurser inom entreprenad, bemanning, jord & skog. Medlemmarna har ett stort urval av moderna maskiner och kompetens för olika typer av uppdrag.

Föreningen ger varje år ut en årsbok, en 50-sidig medlemskatalog innehållande annonser och medlemsinformation, som trycks i 500 exemplar.

Uppdragsgivare

Maskinring Gotland
Kontaktperson: Danne Segerlund

Leverantörer

Tryckeri: Gotlands Grafiska

Denna ser jättebra ut, kör på :-)

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se