Maskinring Gotlands Årsbok

Maskinring Gotland är en förening för samordning av resurser inom entreprenad, bemanning, jord & skog. Medlemmarna har ett stort urval av moderna maskiner och kompetens för olika typer av uppdrag.

Föreningen ger varje år ut en årsbok, en 50-sidig medlemskatalog innehållande annonser och medlemsinformation, som trycks i 500 exemplar.

Uppdragsgivare

Maskinring Gotland
Kontaktperson: Danne Segerlund

Leverantörer

Tryckeri: Gotlands Grafiska

Denna ser jättebra ut, kör på :-)

Danne SegerlundVerksamhetsledarewww.mrgotland.se