Leader är en av EU initierad strategi för landsbygdsutveckling som 2007–2013 ingår i landsbygdsprogrammet. Ett syfte med landsbygdsprogrammet är att olika aktörer på landsbygden ska samarbeta mer för att driva på utvecklingen i just deras hembygd. Vi har i en broschyr presenterat projektet Stenkyrkaaffären där Micke Erixon har intervjuats. Projektet är nominerat till Årets Leaderprojekt. Vi har också gjort ett omslag där Leader Gotland presenteras.

  • Kontaktperson: Annelie Söderström
  • Tryck: iVisby
Kolla in: