Under tre halvdagar i april har kooperativa företagare tillsammans med Roine lärt sig grunderna i marknadsföring. Tre workshops har genomförts under rubrikerna Annalysera, Planera och Kommunicera. Syftet har varit att ge idéer, verktyg och grunderna att jobba aktivt med marknadsföring i kooperativet.