Konsult hos Region Gotland

Sedan början av 2017 fram till slutet av juni 2018 har Åsa via Kusinerna Kommunikation jobbat deltid på Region Gotland som kommunikatör. Första året hos Samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter hos Regionstyrelseförvaltningen.

Uppdragen har varit såväl avgränsade kommunikationsprojekt som mer generellt stöd vid exempelvis kontakt med media. De har delvis handlat om att bistå vid planering, vid andra tillfällen att praktiskt genomföra själv, ibland tillsammans med andra på regionen eller Kusinerna Kommunikation.

Uppdragsgivare

Kusinerna Kommunikation AB
Susanne Appelgren

Region Gotland
Johan Åberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Per Lorén, Regionstyrelseförvaltningen

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se