Hajdes är ett socialterpeautiskt bykollektiv i Fröjel på södra Gotland. Där kan människor med speciella behov, arbeta, bo och leva. Vi har sett över deras informationsmaterial. Vi har gjort en broschyr som med historier, berättelser och intervjuer visar vad Hajdes är och står för. Vi har också gjort en roll-up. Materialet ska användas vid besök och studiebesök från andra kommuner och till anhöriga.