Material till säljaktivitet

Hötorgshallen i Stockholm city arrangerar varje år Stockholm Food Week, en gemensam säljaktivitet för alla företag i hallen. Stockholmarna bjuds att under 4 dagar få vidga sina matvyer och uppleva en kulinarisk matfest.

Uppdragsgivare och konceptdesign

Navii Communications

Grafisk produktion

  • Inbjudan
  • Receptsamlingar
  • Quiz-formulär