Nya funktioner i Myrstacken

Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv som erbjuder boende med särskild service för vuxna, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter utifrån individuella behov. Vi har utvecklat att administrativt hjälpmedel, en webbapp för iPad vi kallar Myrstacken, vars syfte är att underlätta för personalen så de kan ägna sig åt kärnverksamheten. I systemet finns scheman, tidsrapportering, ledighetsansökan, mötesuppföljningar, felrapportering i fastigheter med mera. Systemet uppdateras kontinuerligt och i januari–febrauari lanseras version 4.

Uppdragsgivare

Hajdes Ekonomisk förening
Helena Casanova, Jeanette Forsén & Benny Jacobsson

Leverantörer

Programmering: Peek-A-Boo Software AB

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se