Werkelinbolagen säljer tre fastigheter vid Fide Stationssamhälle på södra Gotland. Annonser och hemsida har producerats.