Fibernät Gotland är en oberoende ekonomisk förening som är öppen för alla sockenfiberföreningar. Meningen med föreningen är att samordna det lokala ­fibernätet till ett enhetligt, hållbart och funktionellt regionalt accessnät. Vi har gjort logotyp, rollup och annons.