Skriva artikel om joystick för Brittisk branschtidning

Navii Content producerar företagstidningar och annan företagsinformation. Caldaro är ett svenskt företag som utvecklar bl.a. joysticks och pedaler för en internationell marknad.

Åsa fick uppdraget av Navii, att skriva en artikel om Caldaros joystick C15 för en Brittisk branschtidning. Grundinformation samlades in på både svenska och engelska. Åsa planerade texten och skrev en första version som sedan bearbetades vidare tillsammans med ingenjör Scott Murray, Kalifornien som teknisk språkgranskare, för att säkerställa kvalitet.

Uppdragsgivare

Navii, Stockholm, Peder Edvinsson

Caldaro, Stockholm, Erik Kauppi

Samarbetspartner

Scott Murray, Fremont, Kalifornien

Publicerat

iVT International

Bra jobbat, det här håller riktigt hög klass. IVT:s upplaga kommer att slå i taket!

Peter EdvinssonEditor/Redaktör