Region Gotlands sammanfattar varje år verksamheten i en årsredovisning. 2010 var det sista året som kommun. Därför finns det ett läsvärt kåseri i årsredovisningen som handlar om Gotlands kommuns 40 år.  Förutom den 84-sidiga årsredovisningen har det gjorts ett särtryck som ska delas ut till samtliga hushåll på Gotland.

  • Kontaktpersoner: Henry Henziger, Ulrika Jansson och Ulrika Holm
  • Copy: Elisabeth Siltberg (krönikan), medarbetare Region Gotland
  • Foto: Tommy Söderberg, Marcus Leander Johnsson, Bosse Ericsson
  • Tryckeri: Ljungby Grafiska
  • Distribution: Posten Företagscenter Visby
  • Region Gotlands hemsida för årsredovisningar