Varje år tar Region Gotland fram ett gemensamt dokument för politikerna. Den kallas Strategisk plan och budget för 2012–2014. Vi har gjort den grafiska formen och sett till att den blivit tryckt. Nytt för i år är att många politiker ska använda en iPad (eller en annan ”läsplatta”). Tyvärr räckte budgeten inte till för en iPad-anpassad publicering utan de får nöja sig med att läsa PDF-filen.