Webb till näringslivsprojektet Almi expand

Almi expand är ett projekt fram till 2020 för utveckling av det gotländska näringslivet där ny industriell utveckling är ett prioriterat utvecklingsområde. Webben samlar de utbildningar och aktiviteter som är på gång och dokumenterar de som genomförts.

Uppdragsgivare

Kusinerna Kommunikation AB
Projektledare: Emil Daun


Leverantörer

Foto: Stock, AlmiGotland
Grafisk profil: ALMI Sverige
Webbhotell: Peek-A-Boo Software AB
CMS: WordPress