Ungdomar som testar att starta eget

I trean på gymnasiet har eleverna på Donnergymnasiet möjlighet att testa på att driva eget företag, ett s k UF-företag (Ung Företagsamhet). Frida, Max och Emilia har startat ett företag som heter Studentboken UF. Idéen är att ge ut och sälja en årsbok med bilder på alla som tar studenten 2009 på Donnergymnasiet. Jag agerar extern handledare. Min uppgift är att bidra med rätt verktyg och rätt arbetsmetoder för grafisk produktion. Och förstås också mina erfarenheter av att driva eget.