Styrkan med WordPress

Testking.com har skapat info-grafik som visar styrkan med WordPress. Detta är en av anledningarna till att vi jobbar med WordPress. En annan är användarvänligheten för såväl oss som för våra kunder.