Just nu håller vi på med annonser och kampanjer för Leader Gotland och då åker jag ut intervjuar olika projekt som stöds av Leader Gotland. I onsdags handlade det om föreningen Gutekorn som tar vara på och utvecklar gamla gotländska sädesslag. Igår handlade intervjun egentligen om biogas, men så kom vi att prata lite om kor på slutet.

Det blir så tydligt att mångfald behövs för det långsiktiga överlevandet. När man odlar eller avlar för att få fram max av en viss önskad egenskap, så tappar man något annat på vägen som ofta ger en ökade känslighet för svampar, bakterier och annat.

När det gäller säden fick jag höra att om man odlar flera olika sorter på en och samma åker, verkar det som att växterna skyddar varandra, plus att om ett svampangrepp skulle få fäste, blir spridningen begränsad, eftersom det sannolikt bara är någon av sorterna som blir angripna, medan resten klarar sig.

När det gäller korna kom jag att tänka på att jag mer sällan ser rödbrokiga kor och desto oftare svartvita kor. Det beror på att svartvita kor ger mer mjölk, man har framgångsrikt avlat rasen för att öka den förmågan. Men nu har man insett att de svartvita korna avlats så hårt att det inte riktigt ”håller” längre. Därför har man börjat jobba med de rödbrokiga korna och som jag förstod jobbar man med avel med ett stort och utbrett antal, så att de ändå ska fånga upp en mångfald i egenskaperna.

Jag tänker att i dessa tider då vissa vurmar för att vi enbart ska gynna den svenska kulturen osv skulle det behövas lite mer utbildning i mångfaldens betydelse. Rent genetiskt för att människorasen ska utveckla bra överlevnadsegenskaper, men också för att vi ska korsbefrukta våra idéer så att de får bättre utvecklingsegenskaper. Jag får rysningar när jag försöker föreställa mig hur det skulle ha varit om exempelvis Gotland levt i tusentals år utan kontakter med omvärlden. Hur skulle gotlänningarnas liv se ut då?

Just på platser som Gotland blir det än viktigare att vara bred i sin kunskap för att öka chansen till överlevnad. Om man har företag i Stockholm kan man kosta på sig att vara mer specialiserad – dels finns en större marknad, dels finns så många olika specialiteter samlade att det ändå, sammantaget, blir en mångfald i den totala mixen. Här på Gotland får man i lite högre utsträckning bära sin egen ”mixade mångfald” inom sig. Och en stor fördel med Gotland är att vi har ett ständigt flöde av människor som besöker vår ö. Det både vitaliserar och utmanar, men ger just därför turbo i vår utveckling. Mångfald utvecklar med bredd och ger långsiktiga och anpassningsbara överlevnadsegenskaper. Hos exempelvis säd, kor och människor.

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se