Planhandlingen till tryckeriet

Nu är planhandlingen gått iväg för tryck. 100 sidor A3 med massor av information, kartor och pratbubblor. Planhandlingen är grundmaterialet i det förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 vi jobbar med just nu. Vi är inne på sista veckorna. Snart är posters, frågeformulär, webbsajt, reklamaffisch, annonser och reklamfolder klar och info-kampanjen kan starta.