Jag har bistått Sudersands samfällighetsförening och Sudersands camping med att formulera en ansökan om EU-medel till en förstudie om vatten och avlopp. Idag blev det klart att projektet har beviljats 130 000 kronor!

Toppenkul! Fårö och Sudersand är verkligen i skriande behov av att utöka kapaciteten vad gäller vatten och avlopp så att de klarar att ge service till alla turister.

Det är vi som är Stenströms Information & Marknadsföring

Kappelshamn, Gotland, Sverige, Europa och Världen

stenstrominfo.se

stenstrominfo.se

070-7414615 • info@stenstrominfo.se
Åsa Stenström

Åsa Stenström

070-7414615 • asa@stenstrominfo.se
Roine Andersson

Roine Andersson

070-7278393 • roine@stenstrominfo.se