Pengar pengar!

Jag har bistått Sudersands samfällighetsförening och Sudersands camping med att formulera en ansökan om EU-medel till en förstudie om vatten och avlopp. Idag blev det klart att projektet har beviljats 130 000 kronor!

Toppenkul! Fårö och Sudersand är verkligen i skriande behov av att utöka kapaciteten vad gäller vatten och avlopp så att de klarar att ge service till alla turister.