Papperslöst i Haparanda

Det gläder mig att Haparanda har en så kaxig och teknikvänlig kommunchef som Patrik Oja.

Patrik Oja, kommunchef i Haparanda, är upprorsmakaren som slängt ut papperen från kommunhuset. Han tycker att ordningen på skrivbordet är en befrielse, samtidigt som kostnaderna och miljöpåverkan minskar.

Redan på nittiotalet gjordes försök att införa det papperslösa kontoret, men då tror jag att man var för tidigt ute. Idag har gemene man större vana vid att läsa dokument på skärm, posta digitala dokument och allt mer går att utföra och lagra digitalt.

Det ger hopp för framtiden att Haparanda kommun vågar ta ett sådant här steg!